Anasayfa > Atsep > Sertifika ve Lisansı Nasıl Alınır?
Sertifika ve Lisansı Nasıl Alınır?

24.02.2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği (SHY-5) Madde 22'de konu aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.
 

Temel ATSEP eğitimine alınmak üzere CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından istihdam edilecek personelde:

a) T.C. vatandaşı olmak veya Türkiye'de çalışma iznine sahip olması,

b) 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ilgili okulların elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, haberleşme, haberleşme teknolojisi, telekomünikasyon, kontrol sistemleri teknolojisi, endüstriyel elektronik, endüstriyel otomasyon veya bilgisayar bölümlerinden veya en az 4 yıl süreli yüksek öğretim kurumlarının elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, haberleşme, telekomünikasyon, bilişim sistemleri, enformasyon teknolojileri veya bilgisayar alanı ile ilgili bölüm ya da mühendislik programlarından mezun olması, 

c) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)'nın yayımlamış olduğu Ek-1 Bölüm 6'da bulunan 2. sınıf sağlık şartlarına uyduğunu gösterir, geçerli sağlık kurulu raporu alması,

ç) Güvenlik soruşturması ile ATSEP olmasına engel bir durumu olmadığını belgelemesi,

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunması,

şartları aranır.

Bu şartlara EK olarak Yabancı Dil şartını da sağlamak gerekmektedir.
 

İngilizce Dil Şartı:

MADDE 24 – ATSEP lisansı alacak; 
a) Teknisyen için KPDS İngilizce dilinden asgari 50 veya TOEFL Internet Based Test'den asgari 50 veya TOEFL Paper Based Test'den asgari 450 veya TOEFL Bilgisayar Tabanlı Test'den asgari 130 veya IELTS'den asgari 5 düzeyinde puan almak veya yurtiçinde bulunan yükseköğretim kurumlarında bulunan ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı bir kurs merkezinden alacakları İngilizce dilinde "Orta Düzey" dil eğitim sertifikasına sahip olmak,

b) Tekniker için KPDS İngilizce dilinden asgari 50 veya TOEFL İnternet Tabanlı Test'den asgari 50 veya TOEFL Kâğıt Tabanlı Test'den asgari 450 veya TOEFL Bilgisayar Tabanlı Test'den asgari 130 veya IELTS'den asgari 5 düzeyinde puan almak veya yurtiçi ya da yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan yüksekokul mezunu olmak veya yurtiçinde bulunan yükseköğretim kurumlarında bulunan ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı bir kurs merkezinden alacakları İngilizce dilinde "Orta Düzey" seviyesinde dil eğitim sertifikasına sahip olmak,

c) Mühendis için KPDS İngilizce dilinden asgari 60 veya ÜDS İngilizce dilinden asgari 60 veya TOEFL İnternet Tabanlı Test'den asgari 58 veya TOEFL Kâğıt Tabanlı Test'den asgari 455 veya TOEFL Bilgisayar Tabanlı Test'den asgari 138 veya IELTS'den asgari 5.5 düzeyinde puan almak veya Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) İngilizce yabancı dil bölümünün soru sayısının en az %60'ını (36 soru) doğru cevaplamak veya yurtiçi ya da yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak veya yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master ya da doktora eğitimini tamamlamış olmak,

Bu şartların sağlanması sonucunda ATSEP Eğitimlerine başlanır.


 
Atsep
Atsep Kimdir?
Hava Trafik Emniyetindeki Rolü
ATSEP Dereceleri Nelerdir?
Sertifika ve Lisansı Nasıl Alınır?
Eğitim Alt Başlıkları
Mevzuat
Eğitim Planları
Derece Gereklilikleri
Atsep Kutlamaları
 
Web Tasarım